Международна асоциация по българистика

През 2013 г. се навършват 125 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – първото висше училище в България. Едно от основните събития, свързани с честването на тази годишнина, ще бъде Третият международен конгрес по българистика. Той ще се проведе от 23 до 26 май 2013 г. под почетния патронаж на Президента на Република България и с подкрепата на ЮНЕСКО. Организационният комитет включва изтъкнати учени българисти от България и света. Предвижда се във форума да участват изследователи от Европа, Азия и Америка. Подобни конгреси са проведени през 1981 и 1986 г., но в последните десетилетия тази традиция по различни причини беше прекъсната, а част от българистичните центрове преустановиха своята дейност. Нашата цел е да възстановим интереса към българистиката у нас и по света, да подновим и да съдействаме за изграждането на нови контакти между учените хуманитаристи. Стремежът ни е да създадем Асоциация по българистика, която да бъде импулсирана от настоящия конгрес и да подготви бъдещите форуми. Третият международен конгрес по българистика се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, към Министерството на образованието, младежта и науката.


Вж. повече

Дарители

           

   

 

   

 
 

Официален застраховател на делегатите на конгреса
   

 

                   

 


   

 

   
           

Организатори

Sofia University logo

Софийски университет
"Св. Климент Охридски"


Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“

Scientific Research Fond, Ministry of Education, Youth and Science

Партньори

       

 

Столична община

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - СОФИЯ

       

     

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА